Prieš pradėdami  tvarkyti visus priėmimo įforminimo dokumentus, mes visada kviečiame atvykti ir su mumis susipažinti. Prašome pasiskambinti ir suderinti vizito datą ir laiką.

 

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

 1. Vaikai į darželį priimami, tėvams/globėjams pateikus prašymą (laisva forma). Prašyme nurodoma:
 • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
 • pageidaujamas vaiko priėmimo į darželį laikas;
 • kontaktiniai tėvų/globėjų duomenys.
 1. Kartu su prašymu pateikiami sekantys dokumentai:
 • vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • tėvo/mamos paso kopija;
 • gyvenamosios vietos deklaracija.
 1. Direktorius supažindina tėvus su vaikų priėmimo į darželį  tvarka ir   mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje. Pasirašoma ugdymo sutartis dviem (egzemplioriais).
 1. Pasirašoma trišalė savivaldybės kompensacijos sutartis (trim egzemplioriais).
 1. Tėvams persiunčiama užpildyti registracijos anketa, informacinė atmintinė ir darželio dienos ritmas.
 1. Atvykę prašyme nurodytą vaiko priėmimo į darželį dieną, tėvai/globėjai pateikia vaiko sveikatos būklės pažymą.