Mes sieksime


Vaikų darželyje „VIKUTIS“ padėti vaikui augti saugiam ir sveikam, kurti aplinką, kurioje įvairiai veikdamas kiekvienas vaikas galėtų maksimaliai atskleisti savo prigimtines jėgas ir galias pažįstant ir kuriant save ir pasaulį.

Drauge su tėveliais mes norime ir sieksime, kad mūsų vaikučiai augtų  sveiki, saugūs, orūs, pasitikintys,smalsūs, aktyvūs, bendraujantys, kuriantys ir laimingi.

Gamta – gyvybės, sveikatos, įkvėpimo ir pažinimo šaltinis. Maksimaliai išnaudosime turtingą savo lauko aplinką sėkmingam vikučių ugdymuisi. Stengsimės sudaryti sąlygas, kad vaikai kuo daugiau laiko galėtų ugdytis lauke ir gamtoje, išmoktų saugiai ir įdomiai būti lauke bet kokiu oru: žaisti, tyrinėti, pažinti, mokytis kurti darnius savo santykius su gamta.


Vaiko pasiekimai


„Kiekvieno vaiko pažangai būdingi tie patys žingsniai, tačiau jų gyvenimo istorija, patirtis bei ugdymosi stilius yra unikalūs“.

Stengsimės pažinti kiekvieną vaiką, kreipsimės pagalbos į tėvelius, nes tik jie geriausiai pažįsta savo vaiką.

Džiaugsimės kartu su tėveliais vaiko pasiekimais ir pažanga, ir toliau panuosime ugsymo procesą, siekdami, kad sėkmingai ugdytųsi, tobulėtų  kiekvienas mūsų darželio vaikas.


Partnerystė su šeima


Tarsimės su tėveliais siekdami geriau pažinti kiekvieno vaiko individualias vaiko savybes, charakterio ypatumus, vaiko ugdymosi poreikius. Drauge su vaikais ir jų tėveliais tobulinsime ugdymo programą, ugdymo turinį, vaikų gyvenimo ir ugdymosi proceso planavimą ir organizavimą.


Vaikų gyvenimas ir ugdomoji veikla


DIENOS RITMAS

 • 7:00 – 8:00  Vaikų priėmimas, žaidimai, pokalbis su tėvais
 • 8:15 – 8:30   Rytinė mankšta
 • 8:30 – 9:00   Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.
 • 9:00 – 10:00 Ugdomoji veikla:

Visos grupės veikla:

 • ryto ratas;

 • ritualai, pokalbiai, žaidimai;

 • grožinės literatūros skaitymas;

 • kūno kultūra, muzikos val. ir kt.

Veikla ugdymo erdvėse:

 • individuali;

 • mažomis grupelėmis.

 • 10:00 – 12:00  Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas ir veikla lauke:
 • stebėjimai;

 • pasivaikščiojimai, ekskursijos;

 • judrūs žaidimai, žaidimai – estafetės, sportiniai pratimai ir žaidimai;

 • pagrindinių judesių tobulinimo pratimai;

 • savarankiška vaikų veikla.

 • 12:00 – 13:00 Pasiruošimas pietums, pietūs.
 • 13:00 – 15:00 Pasiruošimas poilsiui, poilsio laikas.
 • 15:00 – 15:30 Kėlimasis, ruoša, žaidimai.
 • 15:30 – 16:00 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė.
 • 16:00 – 18:00 Ugdomoji veikla:
 • individualus darbas veiklos erdvėse;

 • papildomų ugdymo būrelių veikla;

 • atsisveikinimas, pokalbis su tėvais.


Ką ir kaip  mes veiksime vaikų darželyje?


Grupės aplinka – ugdomoji aplinka parengta taip, kad vaikai įvairiai veikdami toje aplinkoje sukurtose ugdomosiose erdvėse su įvairiomis ugdymosi priemonėmis mokytųsi:

 • pažinti save ir kitus,

 • bendrauti ir veikti komandoje,

 • kurti darnius santykius su vaikais ir suaugusiais,

 • kurti darnius santykius su gamta ir sociakultūrine aplinka,

 • prižiūrėti save, tvarkyti ir kurti savo aplinką darnoje su gamta.

 • tyrinėti ir atskleisti daiktų ir reiškinių savybes

 • Grupėje ir lauke kursime vaikams sveiką ir saugią ugdymosi aplinką, palankią vaikų laisviesiems kūrybiniams žaidimams, pažinimo bei lavinamiesiems žaidimams.

 • Žaisdami vaikai mokysis pažinti save ir kitus, bendrauti ir bendradarbiauti, atrasti gamtos paslaptis, tyrinėti žodžių ir skaičių pasaulį.


Pagrindinis mūsų pagalbininkas ir veikėjas įvairiose veiklose – paukštelis Vikutis.

Drauge su Vikučiu kursime  įvairias istorijas apie paukštelių žvėrelių gyvenimą, rūpesčius ir linksmybes, seksime pasakas, vaidinsime,

žaisime, mokysimės suprasti, pažinti ir priimti gyvenimo įvairovę ir kaitą,  įveikti gyvenimo sunkumus, spręsti įvairias problemas, tartis ir prašyti pagalbos, padėti kitiems. Su vikučiu ir jo draugais mokysimės kurti darnius santykius su savimi ir kitais panašiais ir visai skirtingais, su gamta- mūsų gyvybės ir sveikatos šaltiniu.